Over ons/ANBI-informatie

Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum heeft een zo geheten ANBI-erkenning (Algemeen nut beogende instelling). Hierdoor zijn bijdragen van particulieren gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.

Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum (AVM) is opgericht op 20 november 2014 en statutair gevestigd in Amsterdam.

RSIN-nummer: 854552832

KvK  -nummer:  61928402

Webadres:  zilvermeeuwamsterdam.nl

Mailadres:  info@zilvermeeuwamsterdam.nl

Postadres Secretariaat:  Zie mailadres

Telefoon: nog toe te voegen

Bank: NL07 ABNA 0409 1548 73

ANBI-nummer: 93388

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verzamelen,  restaureren, reconstrueren en zo mogelijk in bedrijfsvaardige toestand brengen en houden van voertuigen en bijbehorende attributen, afkomstig van in Amsterdam opererende of geopereerd hebbende ondernemingen voor stads- en streekvervoer, die vanwege hun historische waarde of omwille van het historisch belang bewaard dienen te blijven.

Projectteam Zilvermeeuw

Het project is onderdeel van de Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum (AVM).

Het projectteam is voortdurend in ontwikkeling, afhankelijk van de ontwikkelingen in het restauratieproces. Eind 2021 en in  het begin 2022 moet het team versterkt worden met mensen die kunnen helpen bij de praktische restauratie en het opzetten van de communicatie en vriendenwerving.

Alle taken worden uitgevoerd door vrijwillige medewerkers.

Activiteiten

De Zilvermeeuw is sinds twee jaar ondergebracht in het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep, waar het restauratieproject wordt uitgevoerd. De medewerkers werken voornamelijk op vrijdagen en soms op zaterdagen aan de metro. De werkplaats is toegankelijk tijdens de openingstijden van het Nederlands Transport Museum. Zie voor de actuele openingstijden de website van het NTM.