Tijdlijn

Op 9 november 2015 reed de Zilvermeeuw, de M23, zijn laatste dienst. Nu staat hij in de werkplaats in het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep en wordt daar in ere hersteld. Volg zijn lijn in de tijd.

2021

18-2

Een eerste publicatie verschijnt in de online Inkrant om vrijwilligers onder medewerkers van het  GVB te werven.

31-5

Financiële bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds van € 4.500 voor de realisatie van de website voor vrienden van de Zilvermeeuw en een bijdrage van € 500 van twee particuliere sponsors.

8-6

Start van de samenwerking met de bouwer van de website (Seashore Media) voor de ontwikkeling van de nieuwe Zilvermeeuw-website.

7-7

Met Imagine IC en de Omgevingsmanager ArenAPoort en medewerkster Beleidsrealisatie Evenementen, Kunt en Cultuur bezoeken Jaap Nieweg en Karel Philippens een mogelijke locatie voor de Zilvermeeuw in Amsterdam Zuidoost.

30-7

Actieplan van aanpak voor de ontwikkeling van een vrienden-steunfonds voor de Zilvermeeuw is klaar!

30-7

Gezien de vertraging die in coronatijd is opgelopen, wordt de restauratieplanning op hoofdlijnen bijgewerkt.

10-8

In de nieuwsbrief van het NTM verschijnt een uitgebreid stuk over de geschiedenis van de Zilvermeeuw en het project dat in het NTM wordt uitgevoerd.

24-9

‘Als ik hier binnenloop voel ik me thuis, net alsof ik op het perron sta.’ zei Machteld Jurriaans, medewerker Beleidsrealisatie van de Gemeente Amsterdam, toen ze op 24 september de werkplaats van de Zilvermeeuw binnenliep. Samen met de leden van het projectteam en andere betrokken kwamen ze daar bij elkaar in het Nederlands Transport Museum. Daar konden ze met eigen ogen zien hoe de metro er nu voorstaat en van gedachten wisselen over zijn toekomst en de financiering daarvan.
Van links naar rechts: Hendrik Kaptein (projectteam), Arno van der Holst (Nederlands Transport Museum) , Arjen Sprengers (projectteam). Daarachter: Jaap Nieweg (projectteam), René Gerhards (projectteam), Rabiaâ Benlahbib (Imagine-IC) , Remco van Doren (bestuur). Achteraan: Karel Philippens (projectteam), Machteld Jurriaans (Beleidsrealisatie Evenementen, Kunst en Cultuur, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost) en Eden Berhane (Omgevingsmanager ArenAPoort Gemeente Amsterdam).

21-10

Na een radiostilte – sinds 18 februari 2021 door corona – is op 21 oktober een tweede publicatie verschenen in de online Inkrant van het GVB om vrijwilligers onder medewerkers van het GVB te werven.

2020

Tijdens de Corona lockdown moesten we het werk tijdelijk staken. Daarna hebben we tot op heden vooral de graffiti en de kunststickers verwijderd in de B-bak.

11-3

‘Metrostel de Zilvermeeuw blinkt weer als nieuw’ kopt het Parool boven een mooi artikel over de Zilvermeeuw en onze restauratievrijwilligers.

Foto: Jean-Pierre Jans

25-5

Op basis van het restauratieplan kent het Mondriaan Fonds een financiële bijdrage toe van € 80.000, ruim 30% van de totale projectkosten. Voorwaarde is dat er ook andere financieringsbronnen worden gevonden, daar wordt hard aan gewerkt en is onder andere een vrienden steunfonds voor de Zilvermeeuw opgezet.

1-10

Start van de samenwerking met het GVB, met de afdeling Corporate Communication, over publicaties in de Inkrant, vacatures voor vrijwilligers die mee willen werken aan de restauratie metro en overige communicatie.

11-10

Welke mogelijkheden zijn er om de 23 in Zuidoost te plaatsen? Jaap Nieweg en Karel Philippens gaan daarover in overleg met de Gemeente Amsterdam, met de projectmanager gebiedsontwikkeling ArenAPoort, met de omgevingsmanager ArenAPoort en Imagine IC.

2-12

Start overleg met verschillende organisaties over publiciteit en het werven van medewerker.

2019

In 2019 en 2020 zijn er regelmatig transporten uitgevoerd van reserve metro-onderdelen van de GVB Lijnwerkplaats in Diemen naar het NTM.

17-1

De Zilvermeeuw verhuist naar de binnenlocatie en werkplek in het NTM.

25-1

Start van de werkzaamheden, het inrichten van werkplaats en magazijn en het grondig schoonmaken van de metro.

17-5

De A-bak van de 23 wordt veilig en daarmee toegankelijk gemaakt voor bezoek aan het NTM: het rijtuig wordt van binnen gereinigd, de verlichting gerepareerd, de banken gefatsoeneerd, de deuren weer in werking gesteld. Zodat het op het oog al heel wat lijkt.

17-6

Start overleg met bedrijf Dubbeldam dat ingehuurd gaat worden om zeer specialistische restauratiewerkzaamheden te verrichten.

2018

2-2

Een delegatie van SBCAVM bezoekt de tijdelijke opslag van de 23 in Vlaardingen. Daar onderwerpen ze de metro aan een grondig onderzoek en maken een eerste lijst met restauratiewerkzaamheden t.b.v. een restauratieplan.

April

EXPEX presenteert het  ‘Haalbaarheidsonderzoek de Zilvermeeuw, M23 naar de Bijlmer’. Een onderzoek dat is gefinancierd met bijdragen van het Mondriaan Fonds, Imagine IC, SBCAVM en Gemeente Amsterdam.

22-8

SBCAVM en het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep (NTM) sluiten een bruikleenovereenkomst voor de plaatsing van de metro bij het Nederlands Transport Museum in Nieuw Vennep.

10-10

Transport van zo’n 45 meter rails, betonnen dwarsliggers en een derde rail vanaf de GVB Lijnwerkplaats in Diemen naar het NTM om de komst van de Zilvermeeuw voor te bereiden.

1-12

Metro 23, de Zilvermeeuw, wordt onder registratienummer 857 opgenomen in het Nationaal Register Rail Erfgoed (NRRE) en het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). De metro krijgt de hoogste mogelijke Cultureel Erfgoed waardering, de A-status.

12-12

Vertegenwoordigers van SBCAVM en Imagine IC en Ellen Nieuwenboer, opdrachtgever Gebiedsontwikkeling en transformatie Zuidoost en Ouder Amstel, bezoeken de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Gemeente Amsterdam. Dit doen ze in verband met een haalbaarheidsstudie in het kader van juridische en technische aspecten.

13-12

Het Prins Bernard Cultuurfonds verleent een subsidie van  €16.000 om de metro van Vlaardingen naar Nieuw Vennep te transporteren, de werkplek in te richten.

27-12

Transport M23 vanuit Vlaardingen naar het NTM. De hele ‘operatie’ werd in twee ritten uitgevoerd. De metro is eerst op de parkeerplaats van het NTM geplaatst.

2017

31-3

GVB Activa BV draagt Zilvermeeuw 23 officieel over aan SBCAVM. De heren Karel Philippens en Olaf Langemeier ondertekenden als voorzitter en secretaris SBCAVM; mevrouw A.C. van Huffelen en de heer T.A.M. Middelkoop namens GVB Activa BV.

27-12

De 23 gaat vanuit de GVB lijnwerkplaats in Diemen op transport naar Vlaardingen.

2016

22-9

Arjen Kok, van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, wijst Imagine IC, een instantie die zich om erfgoed van Amsterdam Zuid Oost bekommert, op de Zilvermeeuw en diens deplorabele toestand.

28-11

Jaap Nieweg en Karel Philippens van SBCAVM maken kennis met Marlous Willemsen, directeur van Imagine-IC. Zij onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken aan een eventuele terugkeer van de 23 naar Zuidoost.

2015

9-11

De laatste dienst van de laatste Zilvermeeuw, de 23, tijdens de ochtendspits, op de metrolijnen 53 en 54.

15-12

Amsterdammers nemen afscheid van de Zilvermeeuw tijdens een bijzondere en emotionele laatste rit.

Zie het artikel in Het Parool, of de YouTube-video van NHNieuws

Na 15-12

De 23 wordt een jaar lang opgeslagen op het rangeerterrein van het GVB in Diemen. Dat is geen beste tijd voor ons treinstel. Onbeschermd in de buitenlucht wordt hij flink toegetakeld en volgekladderd met graffiti en ernstig beschadigd door ongenode ‘gasten’.